Janeta Iuga - creaţii proprii

Janeta IugaJaneta Iuga, cercetător postdoctoral antreprenor, doctor în filologie, profesoară, formator, mentor, inspector resurse umane, născută în Timișoara la data de 27 ian.1988, într-o familie de intelectuali. A urmat studiile în orașul natal, în cadrul Universității de Vest, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, cu o ambiție desăvârșită de a se autodepăși, sensibilă în simțiri și puternică în acțiuni, a publicat lucrări și articole în domeniul etnologiei, având înrădăcinat adânc respectul față de tradițiile și obiceiurile poporului român: Studiu socio-cultural asupra potențialului turistic din Ținutul Cloșani - Ponoarele și Izverna (2015), Rituri de trecere în structura obiceiurilor vieții de familie din Plaiul Cloșani, județul Mehedinți (2019), preocupată, de asemenea, de identitatea etnofolclorică a comunităților de români din afara granițelor, ,,Construirea identității prin narațiuni familiale. Cazul ritualului nupțial la comunitățile românești din Serbia”, ,,Limbaje sincretice. Poezia de ritual și ceremonial”, ,,Ritualul nașterii în mentalul tradițional românesc”, ,,Simboluri în rituri de trecere”, ,, Ritualul nupțial – formă de comunicare în comunitatea tradițională”, ,,Textilele tradiționale românești: de la identitate națională la sursă de antreprenoriat cultural”, ,,Satele din Țara Zărandului între mit și realitate”, ,,Cântecul bătrânesc – formă de comunicare a valorilor în satul tradițional românesc”, ,,Roluri realizate de actanți feminini în secvențele ritualului nupțial din comunitățile tradiționale românești”, ,,Secvențe ale trecerii în lumea de dincolo”. În 2017 a obținut Marele Premiu în cadrul programului de Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european, a realizat mobilități de perfecționare în Ungaria (2017), Cehia și Bulgaria (2019).
Fire introspectă și complexă, a trecut prin filtrul credinței interioare iubirea sacră, iubirea profană, tot materialul experienței transformându-l în versuri care te îngenunchează atunci când ești tentat să uiți cine ești, în versuri care îți sărută rănile când simți că te pierzi, în versuri în care Dumnezeu se coboară când iubești. A publicat în antologii: Poezia 2020 (Art Creativ), Vara sentimentelor (eCreator), Row of Masks, în revistele ParnasXXI- poeme adunate sub umbrela grupajului ,,Templu Post-Modern pentru Geea”, Revista Monitorul de Poezie, Elanul. Consideră că prin artă se poate învinge timpul, pentru că arta este însuși Dumnezeu.


- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

  • Cealaltă eră - 27

    Îți cercetez ochii,
    încât aș vrea să-ți împletesc corneea
    de coarnele pântecului meu,
    să te cresc acolo ca pe un prunc,