Hegemonicon - creaţii proprii

Distribuie acest autor:

  • Mama

    Prin bordeie de nuiele
    cerul m-a făcut femeie.
    Noaptea mă horesc cu iele
    şi ma-nvârt pe un călcâi pân’