Goodman - creaţii proprii

Goodmanhttp://jurnal12358.blogspot.md/

- - - - - - - - - - -

Distribuie acest autor:

 • in vino veritas

  Se spune că la fundul unui blid
  ce-i doldora de-a vinului licoare
  un adevăr integru este scris
  ce-l schimbă pe acel găsiră care.

 • Astăzi

  Astăzi cu a Ei făptură
  S-a împărtăşit cu mine
  M-a’mbibat cu-a Ei alură
  A ştiut să mă aline

 • Dragoste și Ură

  Trăsura mea e trasă de doi cai
  Deosebiți, aprinși și nărăvași;
  Covizitiu eu sînt la Iad și Rai –
  Pe-acestea-i mîn, de-acestea sînt atras.

 • Adolescența

  O dulce tînguire
  De mine ne’nţeleasă
  Mă’nvăluie, mă’mbie
  Şi pieptul mi-l apasă

 • Mîţa de casă

  Mîţa ce în casă-mi creşte
  e vioaie, sănătoasă,
  şi năsucul şi’ncîrneşte
  de la hrana ce nu-i place.

 • Îndemn la rugă

  Trăind ’n-aceste timpuri de ură și restriște
  Să ne rugăm de pace, să ne rugăm de minte

  Prin gînduri limpezite și inimi curățate

 • Aidoma acelui care uită

  Aidoma acelui care uită
  în ziua sumbră pînă şi de soare –
  deşi el nu-osteneşte să lucească –
  aşa pe Tine’n zile mohorîte