Citate şi Maxime - Erou


Eroul este un om care cunoaşte lucruri mai de preţ decât viaţa.

Gotthold Ephraim Lessing

Eroul este persoana care se teme de ruşine.

Joseph Kirschner

Un erou este cineva care face ceea ce poate.

Romain Rolland



Adaugă un comentariu: